Правильник

І. Загальні постанови:

 1. Правильник виготовлено згідно з статутом Т- ва «Рідна Школа» в Клівленді, розділ УІ-тий, точка 2.
 2. Постанови правильника регулюють відносини поміж Управою Т-ва «Рідна Школа» й Управою Школи Українознавства.
 3. Цей правильник в разі потреби, може бути змінений в поодиноких точках чи в цілости.

ІІ. Товариство «Рідна Школа»:

 1. Т-во «Рідна Школа» веде в порозумінні з Управою Школи Українознавства організаційну працю, переводить реєстрацію дітей шкіль. віку і виконує всяку працю потрібну для функціонування Школи.
 2. Управа Т -ва «Рідна Школа» визначує платню для управителя Школи, а відносно учителів, то висоту винагороди усталює Управа спільно з управителем Школи.
 3. Управа Т-ва «Рідна Школа» в порозумінні з управителем Школи, усталює висоту спільної оплати.
 4. Управа Т-ва «Рідна Школа» в порозумінні з управителем Школи, може поодиноких учнів звільняти частинно або в цілості від шкіль. оплати.
 5. Управа Т-ва «Рідна Школа» забезпечує Школу в приміщення та шкільне устаткування.
 6. Управа Т-ва «Рідна Школа» кооптує в свої члени кожночасного управителя  Школи Українознавства з правом активної участи в засіданнях Уплави та обов’язком інформувати Управу Т-ва про стан і потреби Школи.

ІІІ. Управа Школи Українознавства:

 1. Школу веде управитель, якого намічує Управа т-ва «Рідна Школа» в порозумінні з Учительською Громадою, а затвержує його Шкільна Рада при УККА.
 2. Управитель репрезентує Школу і є лучником між Учительським Збором й Управою Т-ва.
 3. Управитель відповідає за виховну і навчальну працю Школи.
 4. Управитель веде адміністрацію Школи, а фінансові справи узгіднює зі скарбником Т-ва.
 5. Управитель інформує Управу Т- ва, про інструкції – організаційного характеру, Шкільної Ради при УККА.
 6. Управитель виготовляє бюджет Школи й предкладає Управі Т-ва до затвердження.
 7. Учителів намічує управитель Школи, а затверджує їх Управа Товариства.
 8. Шкільну оплату від учпів, помагають збирати опікуни кляс.

Повищий правильник ухвалено на спільному засіданні, Управи Т-ва «Рідна Шкoлa» і Управителя Школи Українознавства в дні 29. Січня 1954 р. / диви Протокол Управи Т-ва. ч: 4/