Батьківський комітет

Велику роль у співпраці батьків учнів і дирекції школи відіграє батьківський комітет під назвою  “Товариство ‘Рідна Школа'”.

Товариство “Рідна Школа”  — це об’єднання батьків (та інших зацікавлених), діяльність яких спрямована на співпрацю з Управою Школи Українознавства (під проводом управителя Школи, “Директора”) на користь школи. Батьки мають не лише право, але й обов’язок взяти участь у роботі школи.

Мета Товариства: Товариство ставить собі за мету поширювати освіту, культуру і виховання української молоді, передовсім введенням предметів українознавства. Товариство здійснює свою мету:

  1. Організуванням виховних і научних заведень,
  2. Матеріяльним вивінуванням та забезпеченням праці цих заведень,
  3. Улаштуваням імпрез, прогульок, відчитів, курсів, тощо.

Члени: Членство загально складається з батьків учнів, але це не є обов’язковою вимогою – членом може стати особа вище 18 літ життя. Член Товариства має право: а.) особисто брати участь в Загальних Зборах, б.) вибирати і бути вибраним до завідуючих органів Товариства.

Обов’язки Товариства: Товариство:

  1. веде в порозумінні з Управою Школи організаційну працю, переводить реєстрацію дітей і виконує всяку працю потрібну для функціонування Школи,
  2. визначує платню для Директора, а відносно учителів, то висоту винагороди усталює Управа спільно з директором,
  3. в порозумінні з Директором, усталює висоту спільної оплати,
  4. в порозумінні з Директором, може поодиноких учнів звільняти частинно або в цілості від шкіль. оплати,
  5. забезпечує Школу в приміщення та шкільне устаткування,
  6. кооптує в свої члени кожночасного Директора з правом активної участи в засіданнях Управи та обов’язком інформувати Управу Т-ва про стан і потреби Школи.

Загальні Збори: Управа Т-ва скликує Звичайні Загальні Збори раз на рік. (Надзвичайні Загальні Збори скликує: Управа в міру потреби, 1/3 часть всіх членів т-ва або Контрольна Комісія.)

До компетенції Загальних Зборів належить: а.) заслухувати звіти діяльности Управи і Контрольної Комісії, б.) уділювати або не уділювати абсолюторії уступаючій Управі, в.) затверджувати прелімінар бюджету Т-ва, г.) вибирати Управу і Контрольну Комісію Т-ва, д.) ухвалювати плян праці Т-ва, е.) доповнювати і змінювати статут і рішати про спосіб голосування на Зборах.

Управа Т-ва “Рідна Школа” / Board

Yпpаву Т-ва “Рідна Школа” вибирають Загальні Збори на час одного року. Управа складається із 9 членів: голови, місто голови, секретаря, скарбника, книговода й чотирьох членів і двох заступників. Управа веде всі діла Товариства безпосередно або через окремі комісії чи урядовців, яких сама принимає і звільнює.

Контрольна Коміciя

Контрольна Комісія складається з 3 членів вибраних Загальними Зборами на час одного року. До компетенції Контрольної Комісії належить: а.) Провірювати діялність Управи та маєтковий стан Т-ва. б.) Провірювати прелімінар бюджету та оцінювати його Зборам. в.) На Загальних Зборах ставити внесення на уділення чи неуділення абсолюторії уступаючій Управі. г.) В міру потреби ставити Управі узасаднені доручення та внески на скликання Надзвичайних Заг. Зборів.