Історія школи

Початки Українського Шкільництва Клівленді

До Клівленду, за деякими джерелами, перший еміґрант з України прибув у 1884 році. Вже 1910 року при парафії свв. ап. Петра і Павла в Клівленді були створені перші курси для навчання дітей рідної мови. Після Першої світової війни прибула так звана друга хвиля українських еміґрантів. Створювались політичні та культурні осередки, які в 1928 році об’єдналися в єдину громадську організацію під назвою Українські Злучені Організації (УЗО) Великого Клівленду. Вся історія українського шкільництва у Клівленді тісно пов’язана з політичним, громадським та культурним життям української громади.

Третя хвиля еміґрації прибула після Другої світової війни і складалася з багатьох освічених людей, серед яких були фахівці з різних спеціяльностей, в тому числі й вчителі, які стали організаторами українського шкільництва у Клівленді. У 1949 році, голова т-ва “Просвіта” Григорій Бобків разом з ентузіасткою Михайлиною Ставничою запропонували створити Курси Українознавства.

І вже у жовтні 1950 року ці Курси Українознавства почали працювати. Майже одночасно була створена Доповняльна школа, де діти навчались до рівня 4-ох класної народної школи. Вона складалась з двох відділів – нижчого та вищого. Школа працювала в суботу у залі парафії свв. ап. Петра і Павла. Від початку 1952-53 шк. року ці два види шкільництва були об’єднані в одну під назвою – Курси Українознавства.

Пам’ятаючи про досвід діяльности товариства “Рідна школа” в Західній Україні, ентузіасти українського шкільництва у 1953 році створили таке товариство і в Клівленді. З початком 1954 року було ухвалено передати Курси Українознавства під опіку т-ва “Рідна школа” і замінити назву “Курси Українознавства” на “Школу Українознавства”.

Роки 1953 – 1993

1953-54 шкільного року, під керівництвом Шкільної Ради УККА визначні педагоги опрацювали шкільні навчальні програми та підручники, які стали прикладом програм українського шкільництва на теренах Америки. Внаслідок цього т-во “Рідна школа” разом із Школою Українознавства в Клівленді перейшли під опіку Шкільної Ради УККА і відповідно було реорганізовано всю систему навчання. Так нижчий ступінь навчання складався з 1, 2, 3 і 4 класів, а середній лише з 5-ї класи, а поступово з роками створювався вищий ступінь навчання. У 1963 році було започатковано 11-річну систему з трьома ступенями навчання: нижчий ступінь–1, 2, 3, 4 класи–4 роки навчання; середній ступінь–5, 6, 7, 8 класи–4 роки навчання; вищий ступінь–9, 10, 11 класи–3 роки навчання. На пропозицію Шкільної Ради з 1966-67 шк. року почався набір дітей до підготовчої класи, яка працювала за програмою українського дошкілля і стала, по суті, підбудовою Рідної Школи.

До 1960 року Школа Українознавства проводила навчання в приміщенні американської школи Тремонта в Клівленді, а вже з вересня 1960 року і до 6 квітня 1963 року Школа Українознавства працювала в Пармі в американській початковій школі на West 54. З вересня 1982 року Школа Українознавства почала працювати спочатку в американській середній школі ім. Шайло, а згодом – у Normandy High School в Пармі.

Роки 1993 – 2017

З відновленням Незалежности України після розпаду СРСР до Клівленду почало прибувати все більше українських еміґрантів четвертої хвилі. Серед них були і вчителі, які виявляли бажання працювати в Рідній Школі. Таким чином, школа поповнилася висококваліфікованими вчителями, які мають педагогічну середню або вищу освіту і з практичним досвідом праці в школах України. Поступово їх у школі вже становила переважну більшість спираючись на уміння і фах педагогів з України, дирекція школи спрямовувала їх діяльність на поліпшення якості навчання, та удосконалення форм і методів викладання навчальних предметів. Разом з тим враховувалась і методика навчання в американських школах.

З вересня 2010 року навчання відбувається у шкільному приміщенні на терені церкви св. Йосафата в Пармі. Новітні засоби комунікації, удосконалення комп’ютерних технологій, тісніші зв’язки з незалежною Україною та різний рівень мовної підготовленості дітей в одному класі вимагають від вчителів постійного пошуку таких форм і методів роботи, щоб навчання було доступним, зрозумілим та цікавим для кожного учня.

Починаючи з 2006 року при школі працює садочок. Перебуваючи протягом дня в україномовному середовищі, діти віком трьох – чотирьох років під час ігор швидше оволодівають мовою.

В приміщенні школи є зал імені митрополита Андрея Шептицького зі сценою. Це дало можливість значно покращити якість проведення шкільних свят. З 2006 року в розклад занять введено співи. Майже одночасно в школі почав працювати драматичний гурток.

Продовжуючи шкільні традиції, у шкільний розклад введено відзначення українських національних свят (Листопадове свято, Січневі роковини, Шевченківське свято), Ялинки та Дня Молоді. Від того часу, як частина State Road була офіційно названа Українським Селом, Школа Українознавства щороку бере участь у параді з нагоди для Незалежності України. Надзвичайно важливою стала шкільна сторінка на інтернеті, започаткована ще 1998 року.

Наші вчителі не лише продовжують славні традиції школи, але й роблять свій якісний внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, яке б завжди пам’ятало про Україну і сприяло її процвітанню. Завдяки праці багатьох ентузіастів, вчителів, діячів, батьків і наших учнів, Школа Українознавства Товариства “Рідна Школа” завершила шосте і входить у своє сьоме десятиліття.